Is de informatiebeveiliging van jouw organisatie op orde?

Informatiebeveiliging is het gehele pakket aan maatregelen dat een organisatie neemt om het risico op en de impact van cyberincidenten te verkleinen. In veel organisaties zijn deze maatregelen vaak technisch georiënteerd. Maar is dit wel voldoende? Het antwoord is nee, want cyberrisico’s vinden hun oorsprong vaak in de ‘menselijke factor’. Onvoldoende bewustzijn ten aanzien van […]

Hoe bescherm ik mijn organisatie tegen social engineering?

Social engineering omvat technieken die cybercriminelen inzetten om bijvoorbeeld medewerkers te verleiden tot het prijsgeven van vertrouwelijke informatie, het installeren van malware en het openen van phishingberichten. Social engineering is in de praktijk vaak succesvol, omdat cybercriminelen misbruik maken van menselijke eigenschappen zoals vertrouwen, nieuwsgierigheid, angst en onwetendheid. De aanval is dus in eerste instantie gericht […]

Hoe bescherm ik mijn organisatie tegen phishing?

Phishing blijft voor elke organisatie een grote problematiek, ook in de toekomst. Uiteraard wil je voorkomen dat jouw organisatie wordt getroffen door cybercriminaliteit. Phishing kan veel schade aanrichten binnen een bedrijf. Bij deze vorm van cybercriminaliteit proberen hackers belangrijke gegevens te stelen. Ook kunnen ze jouw bedrijfsnaam misbruiken om anderen op te lichten. En mocht jouw […]

Cyberweerbaarheid Nederlandse bedrijven ondermaats

In de afgelopen jaren is door overheid, bedrijfsleven en wetenschap veel tijd en middelen geïnvesteerd in cyberweerbaarheid. Echter is de mate waarin Nederlandse bedrijven maatregelen treffen tegen cyberaanvallen nog steeds ondermaats. De cyberweerbaarheid in veel bedrijven is nog niet overal afdoende om de toenemende cyberdreigingen het hoofd te bieden. Cyberdreigingen voor Nederlandse bedrijven zijn permanent […]