Is de informatiebeveiliging van jouw organisatie op orde?

Informatiebeveiliging is het gehele pakket aan maatregelen dat een organisatie neemt om het risico op en de impact van cyberincidenten te verkleinen. In veel organisaties zijn deze maatregelen vaak technisch georiënteerd. Maar is dit wel voldoende? Het antwoord is nee, want cyberrisico’s vinden hun oorsprong vaak in de ‘menselijke factor’. Onvoldoende bewustzijn ten aanzien van […]

Cyberweerbaarheid Nederlandse bedrijven ondermaats

In de afgelopen jaren is door overheid, bedrijfsleven en wetenschap veel tijd en middelen geïnvesteerd in cyberweerbaarheid. Echter is de mate waarin Nederlandse bedrijven maatregelen treffen tegen cyberaanvallen nog steeds ondermaats. De cyberweerbaarheid in veel bedrijven is nog niet overal afdoende om de toenemende cyberdreigingen het hoofd te bieden. Cyberdreigingen voor Nederlandse bedrijven zijn permanent […]